Salaam Kutoka Kwa Rais Wa Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

SALAM ZA MWAKA MPYA ZA RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA MHESHIMIWA DKT. JAKAYA MRISHO KIKWETE KWA WATANZANIA,
TAREHE 31 DESEMBA, 2010 


Ndugu Wananchi;
Habari za jioni.
Leo tunauaga Mwaka 2010 na kuukaribisha Mwaka 2011. Kama ilivyo ada, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa kutujaalia uhai na kutuwezesha kuifikia siku hii adhimu. Wapo ndugu, jamaa na marafiki zetu wengi ambao hawakujaaliwa bahati hii kwa kuwa wametutangulia mbele ya haki. Tuzidi kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu awape mapumziko mema.

Ndugu Wananchi;
Kwa namna ya kipekee mimi binafsi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijaalia uzima na kuniwezesha kuendelea kuitumikia nchi yangu na ninyi wananchi wenzangu. Nawashukuruni sana wananchi wenzangu kwa kuendelea kuniunga mkono mimi na kuiunga mkono Serikali yetu ninayoiongoza. Mmefanya hivyo mwaka huu tunaoumaliza leo na tangu tuingie madarakani miaka mitano iliyopita mpaka sasa. Imani na upendo mliyotuonesha vimetupa faraja na ari ya kuendelea kuwatumikia kwa bidii zaidi. Nawaomba muendelee na moyo huo katika mwaka mpya tunaoukaribisha usiku wa leo. Mimi nawaahidi kuendelea kutumia vipaji vyangu vyote nilivyojaaliwa na Mwenyezi Mungu kuwatumikia wakati wote na kwa hali yoyote kama nilivyofanya mwaka huu tunaoumaliza leo na miaka ya nyuma.

Ndugu wananchi;
Mwaka 2010 ulikuwa na shughuli nyingi na mafanikio mengi licha ya kuwepo changamoto mbalimbali zilizojitokeza. Kwa ajili hiyo tunaingia mwaka 2011 tukiwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri zaidi.

  Hali ya Usalama Nchini 
Ndugu Wananchi;
Hali ya usalama wa nchi yetu ni mzuri, mipaka iko salama na hakuna tishio lolote kutoka mahali popote au watu wowote linalotia mashaka. Uhalifu umeendelea kudhibitiwa na mafanikio yamekuwa yanapatikana. Taarifa ya Jeshi la Polisi ya hivi karibuni inaonyesha kuwa matukio ya uhalifu yamepungua mwaka huu ukilinganisha na mwaka uliopita.

Ndugu Wananchi;
Ni jambo la kujivunia kwamba tumemaliza mchakato wa uchaguzi mkuu kwa amani na salama. Tulikuwa na siku 70 za kampeni, moja ya kupiga kura na siku 6 za kusubiri matokeo bila ya kuwepo matukio ya uvunjifu wa amani yanayostahili kuzungumzwa. Sehemu zetu zote mbili za Muungano kulikuwa salama na Zanzibar ndiko kulikuwa na utulivu mkubwa zaidi kuliko miaka ya nyuma.

Hakika Tanzania tumeendelea kudumisha sifa yetu ya kuwa kisiwa cha amani na utulivu. Naomba sote tujipongeze, lakini tutoe pongezi maalum kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na nzuri waliyoifanya mwaka huu ya kuhakikisha kuwa nchi yetu na watu wake wako salama.
Demokrasia Inazidi Kuimarika

Ndugu Wananchi, Watanzania Wenzangu;
Mwaka huu tumeshuhudia demokrasia ilivyozidi kuota mizizi, kukomaa, kustawi na kuimarika. Tumefanya Uchaguzi Mkuu wa nne chini ya mfumo wa vyama vingi kwa mafanikio makubwa. Sisi wenyewe ni mashahidi na dunia nzima ni mashahidi wa ukweli huo. Wakati tukitambua na kujipongeza kwa mafanikio haya, hatuna budi kujiwekea dhima ya kufanya mambo yetu vizuri zaidi katika chaguzi zijazo. Tufanye tathmini ya uchaguzi wetu uliopita ili tuimarishe na kudumisha yaliyo mazuri na kurekebisha yenye mapungufu.

Ndugu Wananchi;
Uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa na ushindani mkali na nguvu ya vyama vya upinzani imeongezeka. Hili ni jambo jema kwa utawala bora na uwajibikaji nchini. Bila ya shaka Bunge litachangamka kama tunavyotarajia sote. Nimewakumbusha Mawaziri wajibu wao wa kuwa makini na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi Bungeni. Kwa upande wa Chama tawala hatuna budi kujipanga na kujijenga upya kwa kuzingatia mazingira mapya ya kisiasa nchini.

Ndugu Zangu, Watanzania Wenzangu;
Naomba kurudia kukumbusha kuwa uchaguzi ulishaisha Oktoba 31, 2010 na malumbano ya kampeni za uchaguzi yalimalizika wakati ule. Sasa ni wakati wa kuendelea kufanya shughuli zetu za kawaida za kujiletea maendeleo yetu wenyewe na ya nchi yetu. Kuendeleza malumbano na kuendelea kuishi kama vile kampeni za uchaguzi bado zinaendelea siyo sahihi hata kidogo.
Najua wapo baadhi ya wanasiasa na vyama vya siasa ambavyo vimepanga mikakati ya kuendeleza malumbano ya uchaguzi na kutaka Watanzania waishi kama vile nchi ipo kwenye kampeni za uchaguzi. Wamepanga wakati wote kutafuta jambo au hata kuzua jambo ili kuwachochea wananchi waichukie Serikali. Wamepanga kuchochea migomo vyuoni na maandamano ya wananchi mara kwa mara. Kwao wao huo ndiyo mkakati wa kujijenga kisiasa ili kujiandalia ushindi kwenye uchaguzi wa mwaka 2015.

Nawatanabaisha ndugu zangu myajue hayo ili msipoteze muda wenu muhimu wa kujiendeleza na kugeuzwa kuwa mbuzi wa kafara kwa ajili ya kuendeleza maslahi ya kisiasa ya watu fulani. Kwa jinsi watu hao walivyokuwa wabinafsi na wasivyokuwa na huruma na wenzao, wako tayari kuchochea ghasia bila kujali madhara yatakayowakuta watu watakaoshiriki. Wao hasa wanachotaka ni ghasia kutokea na vyombo vya dola kuingilia ati waiambie jumuiya ya kimataifa jinsi Serikali yetu ilivyo katili. Nawasihi ndugu zangu msiwasikilize wala kuwafuata wanasiasa hawa.
Nawaomba, wakiwafuata wakumbusheni kuwa wao wanazo fursa nyingi za kusema wayatakayo Bungeni na kwingineko, waache kuwatumia kama chambo au wahanga wa maslahi yao.

 Uwajibikaji wa Mawaziri
Ndugu wananchi;
Tunaumaliza mwaka 2010 na kuukaribisha mwaka 2011 tukiwa na Serikali mpya yenye damu mpya nyingi na changa katika Baraza la Mawaziri. Nimejitahidi kuwapanga Mawaziri hao kwa namna ambayo wanaweza kutumia vyema maarifa yao na uzoefu wao kulisukuma kwa kasi, ari na nguvu zaidi, gurudumu la maendeleo ya nchi yetu. Nimeshakutana na kuzungumza nao wote kuhusu majukumu yao na wajibu wao.

Nimewasisitizia matumaini yangu kwao ya kuwa wachapa kazi hodari na kupiga vita rushwa, uzembe na ubabaishaji bila ya ajizi. Wawe watu waaminifu na waadilifu, watakaochukia maovu na kuyapiga vita kwa nguvu zao zote katika maeneo yao ya kazi. Wawe ni watu wenye moyo wa kuipenda nchi yetu na watu waliotayari kuitumikia kwa moyo na uwezo wao wote. Wawe karibu na watu wawasikilize na wawe wepesi kutatua shida zao. Aidha, nimewakumbusha kutambua kuwa ahadi kubwa ya CCM kwa Watanzania ni Ilani ya Uchaguzi ya mwaka 2010, hivyo wahakikishe kuwa malengo ya Ilani kuhusu maeneo yao ya uongozi wanayatambua vizuri na kuyapangia mipango thabiti ya utekelezaji na kufuatilia kwa dhati utekelezaje wake. Nafurahi kwamba Mawaziri tayari wameanza kazi kwa kasi nzuri na wengine kwa kishindo. Naomba tuendelee kuwaunga mkono na kuwasaidia.

 Nidhamu ya Matumizi
Ndugu Wananchi;
Miongoni mwa mambo ambayo nimesisitiza kwa Mawaziri ni kuhakikisha kuwa wanasimamia vizuri ukusanyaji wa mapato ya Serikali na hasa nidhamu ya matumizi ya fedha na mali za umma. Tunapata mafanikio ya kutia moyo kwa upande wa ukusanya mapato. Ndugu zetu wa TRA wanastahili pongezi zetu kwa kazi waifanyayo. Pamoja na hayo hatuna budi kuongeza mapato ya Serikali maradufu juhudi zetu za kukusanya mapato, kwani mahitaji yanazidi kuongezeka wakati uwezo wa mapato hauongezeki kwa kasi hiyo hiyo.

Ndugu Wananchi;
Kwa upande wa nidhamu ya matumizi bado hatujapiga hatua ya kunifanya nipoe moyo, ingawaje kuna mafanikio yanayoendelea kupatikana. Niliwakumbusha Mawaziri kuhusu kuwepo Kamati za Matumizi ya Fedha katika kila Wizara, Idara za Serikali na Halmashauri za Wilaya na Miji ambazo niliagiza ziundwe miaka mitatu iliyopita. Niliwakumbusha kuwa, wakuu wa taasisi hizo ndio wanaoongoza Kamati hizo na hivyo wao ndiyo wanaoongoza Kamati za Wizara zao. Nimewataka wahakikishe kuwa Kamati hizo zinatekeleza ipasavyo majukumu yake ili rasilimali za taifa zifanye kazi iliyokusudiwa. Halikadhalika, niliwataka wahakikishe kuwa Kamati za Idara na Mashirika chini ya Wizara zao zinafanya kazi kwa ukamilifu.

Ndugu Wananchi;
Kwa upande wa Halmashauri za Wilaya na Miji, mwaka huu tuliendelea kuziimarisha Idara za Uhasibu na Ukaguzi wa Ndani. Tutaendelea kuhakikisha kuwa kila Halmashauri ina Wahasibu na Wakaguzi wa Ndani wenye ujuzi na sifa zinazostahili za kitaaluma, uaminifu na uadilifu.

Siku za nyuma tulishafanya uamuzi wa kumfanya Mhasibu Mkuu wa Serikali kuwa na mamlaka ya kuangalia utendaji wa shughuli za fedha katika Halmashauri za Wilaya na Miji kama aliyonayo kwa Wizara na Idara za Serikali Kuu. Mwaka huu tumeamua kuwaunganisha Wakaguzi wote wa Ndani wa Wizara na Idara za Serikali chini ya Uongozi mmoja. Aidha, tumeunda nafasi ya Mkaguzi Mkuu wa Ndani ambaye Wakaguzi wa Ndani wote wa Wizara na Idara za Serikali watakuwa chini yake na kuwajibika kwake. Yeye atahusika na uteuzi wao na kuwapangia vituo. Tumeamua, pia, kuwa Mkaguzi Mkuu wa Ndani atakuwa na mamlaka kwa Wakaguzi wa Ndani wa Halmashauri za Wilaya na Miji. Bila ya shaka hatua hii itasaidia kuimarisha uwajibikaji, nidhamu na uaminifu katika matumizi ya pesa na mali za umma.

 Hali ya Uchumi
Ndugu Wananchi;
Tunaumaliza mwaka 2010 hali ya uchumi wa nchi ikiwa ni ya kuridhisha. Inaelekea athari za miaka mitatu iliyopita zilizosababishwa na misukosuko mbalimbali ya uchumi wa dunia sasa zinanza kutoweka. Tunatarajia kuwa mwaka huu uchumi utakua kwa asilimia 7 ukilinganisha na asilimia 6 ya mwaka 2009. Matumaini yetu ni kuwa mwaka 2011 uchumi utakua kwa asilimia 7.2 kama mambo yatakwenda kama tunavyotarajia.

Mfumuko wa bei nao umeshuka sana kutoka wastani wa asilimia 12.1 mwaka 2009 hadi asilimia 5.5 Novemba, 2010. Ni dhamira yetu na matarajio yetu kuwa mfumuko wa bei utaendelea kuwa chini ya hapo. Kwa ajili hiyo hatuna budi kuhakikisha kuwa hali ya ipatikanaji wa chakula nchini inaendelea kuwa nzuri.

 Kilimo na Chakula
Ndugu wananchi;
Hali ya upatikanaji wa chakula nchini ilikuwa nzuri katika mwaka 2010 lakini hatuna hakika hali itakuwaje katika mwaka 2011. Tunazo sababu za kutia shaka kwa sababu ya hali ya mvua kutokuwa nzuri katika maeneo mengi hapa nchini. Maeneo mengi yanayopata mvua za vuli katika mikoa ya Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara hali ilikuwa mbaya. Mvua zimekuwa pungufu sana na wakulima wengi hawakudiriki hata kupanda mazao. Kwa mikoa hii matumaini yetu tunayaweka kwa mvua za masika zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi Machi. Tuombe kwa Mola mvua zipatikane za kutosha tunusurike na baa la njaa.

Ndugu Wananchi;
Kwa upande wa Mikoa ya Kusini Nyanda za Juu na mingineyo inayopata mvua moja kuanzia mwezi Novemba au Desemba, mvua zilichelewa kuanza kunyesha. Hivi sasa zimeanza na zinaendelea vizuri. Tuzidi kumuomba Mungu ziendelee vizuri ili taifa liwe na hakika ya akiba ya kutosha ya chakula ambayo huchangiwa kwa zaidi ya asilimia 85 na mikoa ya ukanda huu.
Wataalamu wetu wa Idara ya Hali ya Hewa wametahadharisha kuwa hata maeneo haya huenda yakapata mvua chini ya kiwango cha kawaida. Kwa ajili hiyo, niwaombe ndugu zangu wa mikoa ya Iringa, Ruvuma, Mbeya na Rukwa kuhakikisha kuwa wanazitumia vizuri mvua zinazonyesha sasa. Tukifanya hivyo athari za upungufu wa mvua tutazipunguza. Na, kwa wananchi wote kwa jumla nawaomba tuwe waangalifu katika matumizi ya akiba yetu ya chakula tuliyonayo. Wahenga walisema “tahadhari kabla ya hatari”. Tuzingatie maneno hayo ya hekima.

 Hifadhi ya Chakula
Ndugu Wananchi;
Mwaka 2010 tumeamua kuongeza akiba yetu ya chakula katika Hifadhi ya Taifa ili ifikie tani 400,000 ifikapo mwaka 2015. Tumeanza safari hiyo kwa dhati. Mwaka huu tumenunua tani 200,000 na kuzihifadhi. Kwa sababu hiyo tuliongeza fedha za kununulia chakula kutoka shilingi bilioni 18.2 hadi shilingi bilioni 60.26. Tutaendelea kukuza uwezo huo mpaka tufikie lengo letu.

 Pembejeo za Kilimo
Ndugu Wananchi;
Mwaka huu tumeongeza mbolea ya ruzuku na wakulima wengi zaidi watapata mbolea hiyo. Tutaendelea kufanya hivyo katika miaka ijayo kwa lengo la kuwafikia wakulima milioni 3.5 mpaka 4 miaka mitano ijayo. Aidha, tutaendelea kufuatilia na kuyatafutia ufumbuzi matatizo ya upatikanaji na hasa usambazaji wa pembejeo kwa wakulima na wafugaji. Nasikitishwa sana na taarifa za vitendo vya wizi na udanganyifu vinavyofanywa na baadhi ya mawakala wa mbolea, mbegu na dawa za kilimo na mifugo wakishirikiana na baadhi ya watumishi wa umma wa ngazi mbalimbali.

Nimewataka Mawaziri husika na hasa Wakuu wa Mikoa na Wakuu wa Wilaya na vyombo vya dola yaani Polisi na TAKUKURU kufuatilia mwenendo mzima wa usambazaji na upatikanaji wa mbolea, mbegu na dawa za ruzuku kwa wakulima na wafugaji. Wawatafute na kuwabaini wale wote wanaofanya vitendo viovu kinyume na taratibu zilizowekwa na kuwachukulia hatua za kisheria na kinidhamu. Watu hawa ni wahujumu wa uchumi, ni adui wa wakulima, wafugaji na taifa zima kwa jumla. Hawastahili na wala wasionewe huruma hata chembe.

Ndugu wananchi;
Pamoja na mikakati tuliyojiwekea ya kuboresha kilimo, tutaendelea kuwekeza na kuhamasisha uwekezaji katika sekta nyingine ambazo tunazitegemea zisaidie kukuza uchumi na kupunguza umaskini kama vile viwanda, utalii, biashara, miundombinu ya barabara, reli, bandari, umeme, maji n.k. Kwa upande wa huduma ya fedha, Serikali itaendelea kuongeza mtaji kwenye Benki ya Rasilimali Tanzania (TIB) ili irudie kuwa benki ya maendeleo na kutoa mikopo ya muda wa kati na mrefu kwa wawekezaji wetu. Ni dhamira yetu kuwa mwaka 2011 tuongeze kasi ya kuanzisha Benki ya Kilimo ili ikiwezekana ianze au matayarisho yafikie hatua nzuri ya kuweza kuanza mwaka unaofuata.

 Matatizo ya Umeme
Ndugu wananchi;
Mwaka 2010 haukuwa na utulivu wa kutosha kwa upatikanaji wa umeme. Mara kadhaa kumekuwepo na matukio ya kukatika na mgao wa umeme kutokana na uharibifu wa mitambo ya kuzalisha umeme hasa katika kituo cha Songas na vituo vya TANESCO. Pamoja na hayo tatizo la msingi ni uwezo wa uzalishaji wa umeme kuwa mdogo kuliko mahitaji. Hivyo basi, hitilafu katika mtambo mmoja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme huzua tatizo kubwa la upatikanaji wa umeme kwa nchi nzima.

Ndugu Wananchi;
Katika kukabiliana na tatizo hilo miaka mitano iliyopita, TANESCO kwa msaada wa Serikali, imeongeza uwezo wa kuzalisha umeme kwa MW 145 (MW 100 Ubungo na MW 45 Tegeta) kwa kutumia gesi asilia. Bahati mbaya mpango wa kuzalisha MW 300 kule Mtwara kwa kushirikiana na sekta binafsi, haukufanikiwa baada ya mwekezaji kushindwa kupata fedha kwa sababu ya mgogoro wa masoko ya fedha ya kimataifa. Kama tatizo hilo lisingekuwepo umeme huo ungekuwa unakamilika au kukaribia kutumika hivi sasa.

Kwa sasa TANESCO ina mipango kadhaa inayoendelea nayo ya kuongeza uzalishaji wa umeme nchini. Kwa msaada wa Serikali ndani ya miezi 12 ijayo, TANESCO itaongeza uzalishaji wa umeme kwa MW 160, (MW 100 Ubungo kwa kutumia gesi asilia na MW 60 Mwanza kwa kutumia dizeli nzito). Kwa kushirikiana na sekta binafsi pia, ndani ya miezi 36 ijayo TANESCO wanatarajia kukamilisha ujenzi wa vituo vya umeme huko Kinyerezi (MW 240) Somanga Fungu (MW 230) na Mtwara (MW 300). Inatarajiwa pia kwamba katika kipindi hicho mradi wa kuzalisha MW 200 pale Kiwira utakamilika.

 Bei ya Umeme
Ndugu Wananchi;
Natambua kuwepo kwa mazungumzo, katika jamii kuhusu uamuzi wa EWURA wa kukubali ombi la Shirika la Umeme (TANESCO) kuongeza bei ya umeme. Wakati mwingine mazungumzo yamekuwa na hisia kali na hata jazba kutawala. Wizara, TANESCO na EWURA wameeleza kwa ufasaha misingi iliyotumika mpaka kufikia uamuzi huo. Sina maelezo mazuri zaidi ya hayo. Ninachotaka kusema mimi ni kuwaomba Watanzania wenzangu kutokukubali suala hili la kibiashara na kiuchumi kugeuzwa kuwa la kisiasa na kutafutiwa majawabu ya kisiasa.

Naomba tuamini na kukubali maelezo ya TANESCO na EWURA kwamba katika miaka minne hii gharama za uendeshaji, uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme zimepanda kama zilivyopanda katika shughuli nyingine. Hivyo basi, kutaka bei ya umeme ibaki kama ilivyokuwa miaka minne iliyopita hautokuwa uamuzi sahihi kiuchumi na kibiashara kwa TANESCO. EWURA imefanya kazi nzuri ya kuchambua maombi ya TANESCO na kuyakubali yanayostahili na kuyakataa yasiyostahili kuwa sehemu ya bei. Kwa kufanya hivyo, watumiaji wa umeme wamelindwa wasibebeshwe mzigo usiostahili na Shirila la Umeme limewezeshwa ili lisiendeshe shughuli zake kwa hasara.

 Mahusiano ya Kimataifa
Ndugu Wananchi;
Katika mwaka 2010 Serikali iliendelea na jitihada za kupigania na kuendeleza maslahi ya Tanzania miongoni mwa mataifa duniani na mashirika ya kimataifa na kikanda. Kazi hiyo tumeifanya kwa mafanikio na faida zake tunaziona. Tumeshuhudia kuongezeka kwa misaada ya maendeleo, kupatiwa misamaha ya madeni, kuongezeka kwa wawekezaji na mitaji kutoka nje na kuzidi kuongezeka kwa watalii. Aidha, mauzo yetu nje pamoja na mapato na akiba yetu ya fedha za kigeni navyo vimeendelea kuongezeka.

Jina la nchi yetu limeendelea kung’ara katika medani za kimataifa. Tanzania imeendelea kushirikishwa katika masuala muhimu ya kikanda na kimataifa. Kwa mfano, Rais Mstaafu, Mheshimiwa Benjamin W. Mkapa aliteuliwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuongoza Tume ya kuangalia mchakato wa kura ya maoni ya Sudan ya Kusini itakayofanyika tarehe 9 Januari, 2011.

Katika kura hiyo, wananchi wa Sudan ya Kusini wataamua iwapo wawe taifa huru au waendelee kuwa sehemu ya Sudan kama ilivyo sasa na Wananchi wa Jimbo la Abyei watapiga kura ya kuamua wawe upande upi: Sudan Kusini au Sudan Kaskazini. Tunamtakia heri Rais Mstaafu Benjamin Mkapa ili akamilishe jukumu hilo kwa mafanikio. Wakati huo huo tunawatakia wananchi wa Sudan ya Kusini na Sudan, kwa jumla, kuendesha zoezi hilo kwa amani na salama ili watu wapate fursa ya kuamua matakwa yao kwa uhuru.

Ndugu Wananchi;
Katika mwaka huu tunaoumaliza leo Umoja wa Mataifa umetupatia heshima nyingine kubwa. Shirika la Afya Duniani limeniteua mimi na Waziri Mkuu wa Canada Mheshimiwa Stephen Harper kuwa Wenyeviti Wenza wa kuongoza Tume ya Kimataifa kuhusu Afya ya Akina Mama na Watoto. Lengo kuu la Tume hiyo ni kuzisaidia nchi zinazoendelea ziweze kutekeleza Malengo ya Milenia kuhusu kupunguza vifo vya akina mama na watoto.

Tume yetu ina kazi ya kupendekeza mfumo wa kutoa taarifa juu ya maendeleo ya afya za akina mama na watoto na kufuatilia utekelezaji wa ahadi za nchi tajiri kuzisaidia nchi masikini kukabiliana na changamoto za afya za akina mama na watoto. Aidha, tunalo jukumu la kupendekeza mfumo wa kufuatilia jinsi fedha zinazotolewa, zinavyotumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Tunatarajia kuanza kazi Januari 2011 na kuwasilisha Ripoti yetu kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kunako Mei 2011.

 Michezo
Ndugu Wananchi;
Nafurahi kama tunavyofurahi wote kuwa kwa upande wa michezo, mwaka huu tumeumaliza vizuri. Timu ya Taifa ya Soka ya Tanzania Bara, Kilimanjaro Stars, imefanikiwa kushinda Kombe la Challenge kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati baada ya kufanya hivyo mara ya mwisho miaka 16 iliyopita yaani mwaka 1993.

Timu yetu ya Soka ya Wanawake, Twiga Stars, nayo kwa mara ya kwanza, iliweza kufikia fainali ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa Wanawake.
Hatuna budi kuyatambua na kuyaenzi mafanikio hayo tuliyoyapata. Wakati huo huo tuwatake wanamichezo wetu kuwa na ari ya kufanya vizuri zaidi. Nimetoa changamoto kwa TFF na timu yetu ya taifa kujiwekea lengo la kushiriki fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika mwaka 2012. Wakiamua hivyo, itabidi waanze sasa kufikiria na kufanya maandalizi ya namna ya kufanikisha lengo hilo.

Napenda kutumia nafasi hii kuwahakikishia wanamichezo wote na Watanzania wenzangu, kuwa nitaendelea kuziunga mkono kwa hali na mali timu zetu zinazoshiriki michezo mbali mbali. Mwaka huu nitakuwa na mazungumzo na viongozi wa riadha ili tuelewane kuhusu namna ya kufufua michezo hiyo ambayo miaka ya nyuma ilililetea taifa letu sifa kubwa.

 Maadhimisho ya Miaka 50 ya Uhuru
Ndugu Wananchi;
Mwaka mpya tunaouanza usiku wa leo una umuhimu wa kipekee katika uhai na historia ya nchi yetu. Tarehe 9 Desemba 2011 nchi yetu itatimiza miaka hamsini ya Uhuru wa Tanzania Bara. Haya si mafanikio madogo hata kidogo. Ni mafanikio makubwa sana ambayo hatuna budi kuyafurahia na kuyasherekea kwa uzito unaostahili.

Katika miaka 50 ya Uhuru wetu tumefanya mambo mengi mazuri ya kujivunia katika nyanja mbalimbali. Tumedumisha uhuru na umoja wa nchi yetu. Kwa hakika hali yetu ilivyo leo kisiasa, kiutamaduni, kiuchumi, kijamii, kiusalama na kimaendeleo kwa jumla, ni tofauti sana na hali ilivyokuwa wakati Tanzania Bara inapata uhuru wake tarehe 9 Desemba, 1961. Natambua pia kwamba katika miaka 50 hii, nchi yetu na watu wake wamekumbana na kukabili changamoto nyingi. Zipo nyingi tulizoziweza na zipo ambazo tunaendelea kuzikabili na tunayo mipango thabiti ya kuhakikisha tunafanikiwa.

Ndugu Wananchi;
Kwa kutambua umuhimu wa aina yake wa maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya Uhuru wa Tanzania Bara tarehe 9 Desemba, 2011, tumekubaliana na viongozi wenzangu Serikalini kuwa tusherehekee siku hiyo kwa uzito unaostahili.

Ndugu Wananchi;
Tumekubaliana pia, tufanye mambo manne muhimu katika maadhimisho hayo. Kwanza, nautangaza mwaka 2011 kuwa ni Mwaka wa Maadhimisho ya Miaka Hamsini ya Uhuru wa Tanzania Bara. Kilele chake kitakuwa tarehe 9 Desemba, 2011 ambapo kutafanyika sherehe kubwa na za aina yake nchi nzima ambapo wananchi watashirikishwa kwa ukamilifu.

Pili, tufanye tathmini ya kina ya mafanikio tuliyoyapata, katika juhudi zetu za kujiletea maendeleo katika miaka hamsini hii. Kila Wizara, idara na taasisi za Serikali na hata sekta binafsi zifanye tathmini ya eneo lake. Tathmini hizo ziandikwe katika vitabu ili kuhifadhi kumbukumbu hizo muhimu kwetu na kwa vizazi vijavyo. Vitabu na nyaraka hizo vitakuwa kumbukumbu zenye manufaa makubwa kwa wenzetu watakaokuwepo mwaka 2061 wakati wa kusherehekea miaka 100 ya Uhuru wa Tanzania Bara. Itarahisisha kazi yao ya kufanya tathmini wakati huo.

Tatu, kwamba yafanyike maonyesho maalum katika Uwanja wa Maonyesho wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam na kote mikoani kwenye viwanja vya maonyesho, kuelezea mafanikio yaliyopatikana katika nyanja mbalimbali katika miaka 50 tangu Uhuru wa Tanzania Bara.

Ndugu Wananchi;
Jambo la nne ambalo tulilokubaliana kufanya ni kuanzisha mchakato wa kuitazama upya Katiba ya Nchi yetu kwa lengo la kuihuisha ili hatimaye tuwe na Katiba inayoendana na taifa lenye umri wa nusu karne. Katiba yetu ya sasa tuliyoachiwa na waasisi wa taifa letu, imeifanyia nchi yetu mambo mengi mazuri na kuifikisha Tanzania na Watanzania hapa tulipo. Tunayo nchi moja huru, ya kidemokrasia na inayoendesha mambo yake kwa kuzingatia utawala wa sheria, kuheshimu haki za binadamu na mgawanyo wa madaraka miongoni mwa mihimili mikuu ya dola. Nchi yenye amani, utulivu na watu wake ni wamoja, wanaopendana na kushirikiana na maendeleo yanazidi kupatikana.

Pamoja na hayo, mwaka 2011, nchi yetu inatimiza miaka 50 ya Uhuru wa Tanzania Bara, miaka 47 ya Mapinduzi matukufu ya Zanzibar na miaka 47 ya Muungano wa nchi zetu mbili. Yapo mabadiliko mengi yaliyotokea katika nyanja mbalimbali za maisha ya nchi yetu na watu wake katika kipindi hiki. Kwa ajili hiyo ni vyema kuwa na Katiba inayoendana na mabadiliko na matakwa na hali ya sasa. Katiba ambayo italipeleka taifa letu miaka 50 ijayo kwa salama, amani, umoja na kuwepo maendeleo makubwa zaidi.

Ndugu Wananchi;
Ndiyo maana tukaamua kuanzisha mchakato huu na kwa ajili hiyo, nimeamua kuunda Tume maalum ya Katiba, yaani Constitutional Review Commission. Tume hiyo itakayoongozwa na Mwanasheria aliyebobea, itakuwa na wajumbe wanaowakilisha makundi mbalimbali katika jamii yetu kutoka pande zetu mbili za Muungano. Jukumu la msingi la Tume hiyo litakuwa ni kuongoza na kuratibu mchakato utakaowashirikisha wananchi wote bila kubagua, vyama vya siasa, wanasiasa, wafanyabiashara, asasi za kiraia, mashirika ya dini, wanataaluma na makundi mbalimbali ya watu wa nchi yetu kote nchini, katika kutoa maoni yao juu ya wayatakayo kuhusu Katiba ya nchi yao.

Baada ya kukamilisha kukusanya maoni, Tume itatoa mapendekezo yake yatakayofikishwa kwenye vyombo stahiki vya Kikatiba kwa kufanyiwa maamuzi. Baada ya makubaliano kufikiwa, taifa letu litapata Katiba mpya kwa siku itakayoamuliwa ianze kutumika.

Ndugu Wananchi;
Ni matumaini yangu kuwa mchakato huo utaendeshwa vizuri, kwa amani na utulivu kama ilivyo sifa ya nchi yetu na mazoea yetu ya kujadiliana bila kugombana. Wananchi watapewa fursa ya kutosha ya kutoa maoni yao kwa uhuru na pawepo kuvumiliana kwa hali ya juu pale watu wanapotufautiana kwa mawazo. Pasiwepo kutukanana, kudharauliana, kushutumiana, kubezana, kuzomeana wala kushinikizana. Naomba washiriki waongozwe kwa hoja badala ya jazba. Tukiwa na jazba, hasira na kushinikizana kamwe hatutaweza kutengeneza jambo jema. Na inapohusu Katiba ya Nchi itakuwa hasara tupu. Haitakuwa endelevu na kulazimika kufanyiwa marekebisho mengi mwanzoni tu baada ya kutungwa.

Nawaomba Watanzania wenzangu wenye maoni yao wajiandae kushiriki kwa ukamilifu katika mchakato huu. Katoeni maoni yenu mazuri yatakayowezesha nchi yetu kuwa na Katiba itakayokidhi matakwa yetu ya sasa na ya miaka 50 ijayo.

 Hitimisho
Ndugu Wananchi, Watanzania Wenzangu;
Napenda kumalizia salamu zangu za Mwaka mpya kwa kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa rehema zake alizotujaalia mwaka 2010. Tuendelee kumuomba atujaalie baraka tele katika Mwaka ujao wa 2011: Tumuombe nchi yetu iendelee kuwa ya amani na utulivu, watu wake waendelee kuwa wamoja, wanaopenda na kushirikiana, uchumi wetu uendelee kustawi, tupate mvua za kutosha na neema ziwe tele kila mahali.

Kwa furaha na matumaini makubwa nawatakia heri na fanaka katika mwaka mpya 2011. Namtakia kila mmoja wetu mafanikio mema katika shughuli zake za kujiletea maendeleo na kuendeleza hali yake ya maisha.
Mwisho, kabisa nawaomba tuukaribishe na kuusherehekea Mwaka mpya kwa usalama na amani. Heri ya Mwaka Mpya!! Happy New Year!!

Mungu Ibariki Afrika!
Mungu Ibariki Tanzania!
Ahsanteni kwa kunisikiliza.

 

Salaam Kutoka Kwa Rais Wa Zanzibar Na Mwenyekiti Wa Baraza La Mapinduzi

RAIS wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi DK Ali Mohamed Shein akitoa salamu za mwaka mpya wa 2011 kwa wananchi wa Zanzibar leo Ikulu.

Picha na Ramadhan Othman.

RISALA YA RAIS WA ZANZIBAR NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI, MHE DK. ALI MOHAMED SHEIN, KUUKARIBISHA MWAKA MPYA 2011 A.D., 1432 A.H. – DISEMBA 31, 2010
Ndugu Wananchi, Assalam Alaykum,

Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, Subhana Wataala, aliyeumba mbingu na ardhi, kwa kutujaalia uhai na uzima tukaweza kuukaribisha mwaka 2011 Miladia na hivi karibuni tuliukaribisha mwaka 1432 Hijiria. Hiyo ni neema ya Mola wetu kuturehemu waja wake na hatuna budi kutoa shukurani kwake na kumuomba aujaalie mwaka mpya uwe wa kheri na baraka nyingi kwetu na kwa wengine wote duniani.

Kwa upande wangu naongeza shukurani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kunijaalia fursa hii ya mwanzo kusalimiana na wananchi wenzangu na wengineo nikiwa Rais wa nchi yetu ya Zanzibar. Namuomba atujaalie sote maisha mazuri, afya njema na mafanikio katika malengo yetu ya maisha ya kila siku na ya baadae.

Ndugu Wananchi,

Tunamaliza mwaka ambao ulikuwa na matukio mengi makubwa nchini kwetu na nje ya nchi yetu. Katika mwaka huo tulikuwa na matukio makubwa manne. Kwanza tulipiga kura ya maoni ya Wazanzibari kujiamulia muundo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tulioitaka, hapo tarehe 31 Julai, 2010.

Katika kura hiyo ya maoni, asilimia 66.4 ya wananchi, iliafiki kuwepo kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ili yenye muundo wa Umoja wa Kitaifa. Tarehe 9 Agosit, 2010 Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi walibadilisha Katiba ya Zanzibar kuingiza muundo huo katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.

Tarehe 31 Oktoba,2010 tulifanya uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu mkubwa na mimi nikachaguliwa na wananchi wengi kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi; baada ya kuteuliwa na Chama changu CCM, kugombea Urais. Kwa mara nyengine tena natoa shukurani zangu za dhati, kwa wote walioniunga mkono na kunichagua na wale ambao hawakuniunga mkono. Wote hao wametumia haki yao ya kidemokrasia.

Tarehe 3 Novemba, 2010, niliapishwa na kukabidhiwa rasmi madaraka ya kuiongoza Zanzibar. Baada ya hapo nilianza shughuli ya kuitekeleza Katiba kwa kumteua Mwanasheia Mkuu wa Serikali na baadae kuwateua Makamo wa Rais wa Kwanza na wa Pili pamoja na Mawaziri katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya muundo wa Umoja wa Kitaifa. Kadhalika niliwachagua Makatibu Wakuu na Manaibu wao kulizindua rasmi Baraza la Nane la Wawakilishi la Zanzibar, hapo tarehe 11 Novemba, 2010.

Ndugu Wananchi,

Baada ya muhtasari huo wa matukio makubwa ya kihistoria katika nchi yetu, nachukua nafasi hii kuzungumzia kwa ufupi yale tunayopaswa kuyazingatia na kuyafanya katika mwaka huu mpya na baadae, yenye maslahi kwa wananchi wote.

Natanguliza hoja ya kudumisha umoja, amani na utulivu, ambao umekuwapo tokea yale maridhiano ya Kihistoria ya Novemba 5, 2009 kati ya Rais Mstaafu Mheshimiwa Dk. Amani Abeid Karume na Katibu Mkuu wa CUF, Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, ambae sasa ni Makamo wa Kwanza wa Rais. Ni muhimu kwa wananchi wote, kuendeleza imani ya umoja wa Wazanzibari na moyo wa kukuza amani na utulivu.

Kutokana na hayo tutakuwa na nguvu na muelekeo mzuri wa kutekeleza mipango ya maendeleo ya nchi yetu, ambayo nitayazungumza katika sherehe za maadhimisho ya miaka 47 ya Mapinduzi ya Zanzibar ya Januari 12, 1964. Mengi niliyaeleza katika hotuba yangu ya uzinduzi wa Baraza la Wawakilishi.

Ndugu Wananchi,

Tunaingia katika mwaka mpya tukiwa tumepania kuijenga Zanzibar mpya yenye maendeleo na mafanikio. Sote kwa pamoja, kuanzia katika shehia, wadi, majimbo, wilayani, mikoani hadi taifa, tushirikiane katika kufanya yale tunayowajibika kufanya kwa mustakabali wa nchi yetu. Tukumbuke yale maneno ya Rais wa Marekani, John Kennedy aliyesema, tafsiri:
“Usiulize nchi yako itakufanyia nini, uliza nchi yako utaifanyia nini.”
Hivyo natilia mkazo uwajibikaji wa kila mtu; wafanyakazi, wafanyabiashara, wakulima, wavuvi, walimu, wanafunzi na kadhalika.

Tufahamu kuwa maendeleo ya nchi yetu, ya uchumi na ustawi wa huduma za jamii, utaletwa na sisi wenyewe. Washirika wetu wa Maendeleo watashirikiana nasi, pale watakapoona kwamba sisi wenyewe tunajitahidi. Kila mmoja wetu ana jukumu lake na mchango wa kutoa, hata kama ni kidogo, kwani wahenga wanasema, “Haba na haba hujaza kibaba”.

Ndugu Wananchi,

Katika ujumbe wangu huu, natilia mkazo haja ya kujenga imani, ya kujiamini, kuwa tunaweza. Tukumbuke msemo maarufu wa hayati baba wa Taifa, usemao “Inawezekana Timiza Wajibu Wako.”

Nina imani kubwa kwamba Wananchi wa Zanzibar tutaweza kuijenga Zanzibar mpya yenye neema. Mawaziri wangu wataeleza kwa kina malengo yetu ya maendeleo katika kutekeleza kazi zao. Wakati huo huo, nawasihi viongozi waliochaguliwa na wananchi yaani Wawakilishi, Wabunge na Madiwani, wawe wanatumia muda wao mwingi majimboni mwao, ili kutoa miongozo na ushirikiano na wananchi, katika utekelezaji wa mipango na miradi ya maendeleo katika shehia na wadi zao.

Madiwani washirikiane na masheha katika shughuli mbali mbali za maendeleo, zikiwemo usafi wa mazingira. Kufanya hivyo kutachangia katika kustawisha afya bora kwa wananchi.

Napenda kuelezea kwamba Zanzibar ni sehemu ya dunia. Nchi zote duniani zinakabiliwa na uchumi usiotabirika zaidi kutokana na kupanda kwa bei za mafuta. Ni bahati nzuri kuwa uchumi wetu katika kipindi cha awamu ya sita umekuwa ukipanda. Jukumu letu kubwa ni kutunza na kujali matumizi ambapo gharama za vitu mbali mbali hupanda kila siku kutokana na hali halisi ya uchumi wa dunia. Lazima tuzitunze na tuzitumie vyema rasilimali zetu. Tupige vita ubadhirifu.

Namalizia kwa kukutakieni nyote kheri na baraka za mwaka mpya 2011.

2010

Shopping Festival 2010 – Ramadhan Special ilifana na vitu vipya vya aina mbalimbali.

Waliohudhuria wakionekana wakijiburudisha na Pop corn na Ice cream.

Waliohudhuria wakijiburudisha na vitafunio na vinywaji vya baridi na Ice Cream.

Vitu vipya mbalimbali vilikuwepo vya kufaa kila rika.

Waliojitolea kusimamia tamasha hilo wakionekana pichani ni bwana Farid na bwana Amin.

 

Vitafunio vya kuvutia vilikuwepo vya kila aina vya kuonja na vya kuchukua nyumbani.

Sehemu ya watoto ilikidhi furaha ya watoto na wazazi waliokuja kuunga mkono tamasha hiyo.

Mapishi na vitafunio vya aina tofauti vilikuwapo.

Kona maalum ya wanaume ambayo iliandaliwa kutazamia World Cup ilikidhi makusudio yake.

Kona maalum ya wanaume ya kutazama World Cup 2010.

Baadhi ya waliohudhuria kwenye tamasha hiyo wakijiburudisha na vitafunio na vinywaji kwenye kona maalum ya wanaume ya kuangalia World Cup 2010.

Uongozi umetoa shukran kwa wote waliohudhuria na kuunga mkono tamasha hiyo.

Spain wins World Cup 2010

 

Spain’s soccer team holds a trophy and celebrate their winning in the final FIFA World Cup 2010 South Africa.

Spain’s players just before their 2010 World Cup final soccer match against the Netherlands at Soccer City stadium in Johannesburg July 11, 2010. The players ( from top L) Pedro, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Joan Capdevila, Gerard Pique, and Xabi Alonso; ( from bottom L) goalkeeper Iker Casillas, Andres Iniesta, David Villa, Xavi and Carles Puyol.

August 2010

Floods Hit Pakistan – Over 4 million People Displaced

Jengo jipya la baraza la Wawakilishi Zanzibar

 

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk. Amani Abeid Karume akiwa katika picha ya pamoja na Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Kutoka kushoto ni Waziri Kiongozi Mstaafu Mohammed Gharib Bilal, Waziri Kiongozi Shamsi Vuai Nahodha, Spika Pandu Ameir Kificho, Rais wa Zanzibar Dk. Amani Abeid Karume, Mfadhili Sheikh Abdallah Mohammed Al-Youseif, Mke wa Rais wa Zanzibar Mama Shadya Karume na wajumbe wengineo.

Maamuzi katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (SMZ) ikiwa ni pamoja na kutunga sheria, yatakuwa ukitokea Chukwani, liliko jengo jipya la Baraza la Wawakilishi lililozinduliwa rasmi na Rais Amani Karume.

Uzinduzi wa jengo hilo lenye thamani ya dola milioni nane za Marekani (zaidi ya Sh bilioni 10), ulihudhuriwa na watu kadhaa maarufu wakiwamo wanadiplomasia.

Tangu shughuli za wawakilishi zilipoanza Zanzibar mwaka 1980, zilikuwa zikifanyika katika jengo la zamani la Karimjee lililopo Mtaa wa Kikwajuni.

“Ni alama ya kukua kidemokrasia… Bunge jipya wakati wa mambo mazuri (mpango wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa). Hiki ni kipindi cha furaha na umoja,” alisema Rais Karume baada ya kukata utepe akiashiria kufungua jengo hilo.  Alisema hatua ya Zanzibar kupiga kura ya maoni Julai 31 mwaka huu, ilikuwa ya kidemokrasia na ni mwanzo wa demokrasia ya moja kwa moja Zanzibar.

Spika wa Baraza la Wawakilishi, Pandu Ameir Kificho, aliieleza hadhira iliyohudhuria akiwamo Waziri Kiongozi Shamsi Vuai Nahodha, Naibu Waziri Kiongozi na Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo, Ali Juma Shamuhuna, mke wa Rais Shadya Karume, Katibu Mkuu wa CUF, Maalim Seif Sharif Hamad na wanasiasa wengine, kuwa wawakilishi wanaomaliza muda wao walikuwa na hamu ya kuingia ndani ya jengo hilo. Alisema wana bahati kwani watashiriki katika mkutano wa siku tatu kwa ajili ya kuifanyia Katiba marekebisho.

Kwa mujibu wa Katibu wa Baraza la Wawakilishi, Ibrahim Mzee, wazo la ujenzi wa jengo jipya lilianza mwaka 2004 baada ya milionea wa Saudi Arabia, Sheikh Abdallah Mohammed Al-Youseif, kukubali kusaidia ujenzi.

“Jumla ya dola milioni 4.7 (zaidi ya Sh bilioni sita), zilitumika kwa ujenzi wa ukumbi wa kukaa wawakilishi, ofisi, maktaba, samani na kuweka mfumo wa kukaa umma na kiyoyozi ambapo asilimia 50 ya fedha hizo zilikuwa mkopo na zilizobaki ni ruzuku,” alisema Mzee.

Hata hivyo, katika hotuba yake, Sheikh Al-Youseif ambaye pia alihudhuria hafla hiyo, alisema alitumia dola milioni nane kwa ujenzi kutokana na kuongezeka kwa gharama za malighafi za ujenzi zilizosababishwa na kudorora kwa uchumi kimataifa ambao uliathiri benki nyingi duniani.

Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Harith bin Khelef afariki dunia

 

Mufti Mkuu wa Zanzibar, Sheikh Harith bin Khelef Khamis amefariki dunia katika hospitali ya Meyot, Mjini Chennai, India.

Mmoja wa watu wa familia yake, Abdallah Seif Khelef Khamis, akizungumza kutoka nyumbani kwa marehemu Migombani mjini Zanzibar, alisema Marehemu alifariki dunia kati ya saa 10:00 na 10:24 alfajiri katika hospitali Meyot Chennai nchini India alikokuwa amelazwa. Alisema Marehemu Sheikh Khelef alipelekwa matibabuni India wiki tatu zilizopita na kufikwa na mauti alfajiri ya jana.  Aidha, aliongeza kwa kusema kabla ya mauti yake, alifanyiwa upasuaji mdogo wa kibofu cha mkojo ambapo baadae alfajiri wanafamilia hao walijulishwa juu ya habari za msiba huo kwa njia ya simu.

Nae Katibu wa Mufti Mkuu Zanzibar, Sheikh Fadhil Soraga akitoa taarifa ya kifo hicho kwa vyombo vya habari, alifahamisha kuwa, nchi imepatwa na msiba mkubwa kwa kuondokewa na kiongozi wa dini visiwani, ambae alikuwa matibabuni India.

“Taarifa juu ya kifo cha Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar zimepokelewa alfajiri ya jana na mipango ya kusafirisha mwili wa marehemu inaendelea kwa mashirikiano makubwa na ubalozi wetu nchini India,” Alisema Sheikh Soraga.

Aidha, Soraga alisema maandalizi ya kuupokea mwili wa marehemu kwa heshima zote za kitaifa yanaendelea na wananchi watajuulishwa kuwasili kwa maiti na siku ya maziko muda utakapofika”, alifafanua Sheikh Soraga.

September 2010

The Holy Month of Ramadhan

 

Thousands of Muslims gather in the Grand Mosque, in Islam’s holiest city of Mecca and home to the Kaaba (center), as they take part in dawn (fajir) prayers on August 29, 2010, to start their day-long fast during the holy month or Ramadan. Muslims across the world are currently observing Ramadan, a month long celebration of self-purification and restraint. During Ramadan, the Muslim community fast, abstaining from food, drink, smoking and sex between sunrise and sunset. Muslims break their fast after sunset with an evening meal called Iftar, where a date is the first thing eaten followed by a traditional meal. During this time, Muslims are also encouraged to read the entire Quran, to give freely to those in need, and strengthen their ties to Allah through prayer. The goal of the fast is to teach humility, patience and sacrifice, and to ask forgiveness, practice self-restraint, and pray for guidance in the future. This year, Ramadan will continue until Thursday, September 9th.

A Sudanese man reads the Koran on the first Friday of Ramadan in a mosque at Umdowan Ban village outside Khartoum, Sudan on August 13, 2010.

Indonesian women pray during the first night of Ramadan in Jakarta on August 10, 2010.

Jim Otun of Fairfield, New Jersey uses his iPad to read a dua in the Quran at Zinnur Books in Paterson, New Jersey.

A Muslim man performs ablution before prayer during the Muslim holy month of Ramadan at the London Muslim Centre on August 18, 2010 in London, England.

Muslim pilgrims pray inside the Grand Mosque, with the Mecca Clock in the background, on the second day of the fasting month of Ramadan in Mecca August 12, 2010. The giant clock on a skyscraper in Islam’s holiest city Mecca began ticking on Wednesday at the start of the fasting month of Ramadan, amid hopes by Saudi Arabia that it will become the Muslim world’s official timekeeper.

A man prays during Ramadan Jummah prayer at the Islamic Center in Washington, D.C. on August 13, 2010.

Muslim girls offer prayers before having their Iftar (fast-breaking) meal during the holy month of Ramadan at a madrasa on the outskirts of Jammu on August 21, 2010.

Flood-affected people break their fast on the first day of the Muslim holy fasting month of Ramadan in a camp in Nowshera, Pakistan on Thursday, Aug. 12, 2010. Pakistani flood survivors, already short on food and water, began the fasting month of Ramadan on Thursday, a normally festive, social time marked this year by misery and fears of an uncertain future.

Sherehe za Eid 2010

 

Rais Jakaya Mrisho Kikwete akisalimiana na baadhi ya waumini wa dini ya kiislamu muda mfupi baada ya kumalizika kwa swalla ya Iddi iliyoswaliwa katika Msikiti Mkuu wa Riyadh mjini Tanga.

Rais Jakaya Mrisho Kikwete akipeana mkono wa Iddi na Rais Mstaafu wa awamu ya pili Mzee Ali Hassan Mwinyi wakati wa Swalla ya Iddi iliyoswaliwa katika Msikiti mkuu wa Riyadh mjini Tanga.Mzee Mwinyi ndiye mgeni Rasmi katika baraza la Iddi litakalofanyika kitaifa mjini Tanga.

Rais Mstaafu awamu ya pili Mzee Ali Hassan Mwinyi akisalimiana na Mufti Mkuu sheikh Issa Shaaban Simba wakati wa Swalla ya Iddi iliyoswaliwa mjini Tanga leo.Katikati anayeangalia ni Rais Jakaya Mrisho Kikwete.

Rais Jakaya Mrisho Kikwete akiteta jambo na Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Issa Shaaban Simba wakati wa swalla ya Idd iliyoswaliwa kwenye Msikiti Mkuu wa Riyadh mjini Tanga.

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaj Dk Amani Abeid Karume, akisalimiana na Katibu Mkuu wa CUF, Maalim Seif Sharif Hamad, baada kufutari pamoja na wananchi wa Mikoa mitatu ya Unguja, futari hiyo iliandaliwa na Rais huko Ikulu ya Zanzibar.

Baadhi ya wananchi waliohudhuria katika futari iliyoandaliwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaj Dk Amani Abeid Karume, kwa mikoa mitatu ya Unguja huko Ikulu mjini Zanzibar.

Mama Shadya Karume akiwa pamoja na akinamama waliohudhuria katika futari hiyo.

MGOMBEA mwenza wa urais kwa tiketi ya CCM, Dk. Mohammed Gharib Bilal, akizungumza na Katibu Mkuu wa CUF, Seif Sharif Hamad, Forodhani, mjini Zanzibar, ambako walihudhuria Baraza la Idd.

MKE wa Rais, Mama Salma Kikwete akisalimiana na waumini baada ya swala ya Idd katika msikiti wa Al Farouq, Kinondoni, Dar es Salaam.

RAIS wa Zanzibar, Amani Abeid Karume, akibadilishana mawazo na wagombea urais wa Zanzibar, Dk. Ali Mohammed Sheni (CCM) na Seif Sharif Hamad wa CUF (kulia) baada ya Baraza la Idd katika Viwanja vya Jumba la Wananchi Forodhani, Zanzibar.

Naibu Kadhi Mkuu wa Zanzibar Sheikh Khamis Haji Khamis, akiongoza Viongozi mbalimbali wa kitaifa kwenye Sala ya Eid katika Msikiti Mkuu Mwembeshauri mjini Zanzibar.

Timeline: BP Oil Spill

On 20 April, the Deepwater Horizon drilling rig exploded in the Gulf of Mexico, killing 11 workers and causing an oil spill that soon became the worst environmental disaster in US history.

Here is a chronology of events in the months since, as BP has struggled to stem the leak and oil has washed ashore along the Gulf Coast, from the fragile Louisiana wetlands to the white sand beaches of Florida.

19 September

The ruptured well is finally sealed and “effectively dead”, says the top US federal official overseeing the disaster, Coast Guard Adm Thad Allen.

17 September

BP pumps cement to seal the damaged well after it was intercepted by a relief well.

8 September

In its own internal report into the Gulf of Mexico oil spill – the first to be published since the disaster – BP spreads the blame for the 11 April explosion and resulting leak.

In a 193-page report BP accepts responsibility in part for the disaster, but also blames other companies working on the well.

‘Many failures’ caused BP spill

5 September

Thad Allen, the US coastguard official overseeing the clean-up operation, says the BP oil well at the centre of the leak poses “no further risk” to the environment, despite the final stages of an operation to pump concrete into a relief well remaining unfinished.

BP well ‘poses no further risk’

3 September

The blowout preventer that failed to stop the explosion on the Deepwater Horizon rig is removed from the stricken Gulf of Mexico oil well by BP. The 300-ton device will be examined as part of the inquiry into the leak of 206m gallons of oil into the Gulf.

Meanwhile, the cost of the oil spill has risen to $8bn (£5.2bn), BP says – a rise of some $2bn in the past month alone.

BP blowout preventer ‘removed’

19 August

A study published in a leading scientific journal confirms the presence of a toxic chemical residue one kilometre below the surface of the Gulf of Mexico, but says it amounts to just 0.1% of the total amount spilled.

Oil leak leaves undersea residue

16 August

The US announces that future applications for deepwater offshore drilling will require an environmental assessment, ending a practice that allowed BP’s Deepwater Horizon rig to drill with little scrutiny.

The White House said decision-making must be “fully informed” by knowledge of any potential environmental consequences.

US to require oil drilling review

9 August

BP announces that the total cost to it of the oil spill so far has reached $6.1bn (£3.8bn). The total includes the cost of the spill response, containment, relief well drilling, and cementing up of the damaged well.

It also includes grants to the Gulf states hit by the spill and $319m paid out in compensation to some of those affected by the spill.

BP oil spill costs pass $6bn mark

BP deposits $3bn in relief fund

4 August

The US government says three-quarters of the oil spilled in the Gulf has been cleaned up or broken down by natural forces.

Meanwhile, BP reports “encouraging” progress with the “static kill” operation to plug the well with mud and seal it with cement.

Majority of BP spill ‘dealt with’

BP says ‘static kill’ successful

3 August

The US government says the oil spill is officially the biggest leak ever, with 4.9 million barrels of oil leaked before the well was capped last month. Scientists said only a fifth of the leaking oil – around 800,000 barrels – was captured during the clean-up operation.

BP gears up to halt ‘worst spill’

2 August

The US Environmental Protection Agency says in a study the dispersant used after the spill is no more toxic than oil alone. There had been concerns raised by congressional investigators that dispersant may have been more widely used than the government ordered.

Oil dispersant ‘not more toxic’

28 July

US scientists say the oil from the well has cleared from the sea surface faster than expected, 100 days after the disaster began.

Surface Gulf oil ‘vanishing fast’

27 July

 Mr Hayward will leave his post by October

BP confirms that chief executive Tony Hayward will leave his post by mutual agreement in October, but he is likely to retain a position in the company. BP plans to nominate him as a non-executive director of its Russian joint venture, TNK-BP.

Mr Hayward’s American colleague, Bob Dudley, who has taken charge of the clean-up operation, will replace him.

Meanwhile, the oil giant’s second quarter earnings are published, showing losses of $17bn for the three months between April and June – a UK record.

The company says it has set aside $32.2bn (£20.8bn) to cover the costs linked to the Gulf of Mexico spill.

BP puts oil spill cost at $32.2bn

26 July

The BBC reveals that 53-year old BP chief executive Tony Hayward will receive a year’s salary plus benefits, together worth more than £1m, when he steps down. He will also be entitled to draw an annual pension of £600,000 once he reaches the age of 55.

BP boss Hayward ‘to stand down’

25 July

Ships involved in BP’s effort to secure the blown-out oil well prepare to resume work after a tropical storm in the Gulf of Mexico weakened.

Coast Guard chief Adm Thad Allen says the storm put back efforts to drill a relief well by seven to 10 days.

Oil spill vessels return to site

The BBC learns that BP’s chief executive Tony Hayward, who has faced widespread criticism over his handling of the spill, is negotiating the terms of his exit from his post.

BP boss Hayward ‘negotiates exit’

22 July

 The rig drilling a relief well was ordered to leave the spill site ahead of Tropical Storm Bonnie

Dozens of vessels, including the rig drilling a relief well to permanently block the damaged well, are ordered to leave the site as Tropical Storm Bonnie approaches. BP warns that the final operation to plug the well could be delayed by up to two weeks by the storm.

The capped well is to remain unmonitored for several days.

Meanwhile, BP says it has been given permission to prepare for a “static kill” – pumping mud into the top of the well through the new cap – a step viewed as an intermediate measure. The firm would need final approval from the US to carry it out.

Storm forces ships off spill site

19 July

Adm Allen tells BP he is concerned about a “detected seep” on the sea floor near the well and other “undetermined anomalies”. He said that if methane was found to be seeping from the sea floor, oil might also be leaking.

BP oil cap ‘closed for extra day’

15 July

With the new cap in place, BP says it has temporarily shut off the oil flow in order to test the integrity of the well.

President Barack Obama hails “a positive sign”.

BP says oil has stopped leaking

14 July

Adm Thad Allen says a relief well, which officials and BP have said is the only way permanently to plug the well, has come within 5ft (1.5m) of the leaking well bore.

10 July

BP begins a bid to place a tighter-fitting cap atop the leaking wellhead. The company warns that oil will flow freely while the caps are being exchanged, but says it has brought in 400 oil-skimming ships to deal with the increased flow.

The BBC’s Madeleine Morris says it may take days to complete the operation

6 July

Oil from the spill reaches Texas, meaning it has affected all five US Gulf Coast states.

But officials said it was unclear if the oil had drifted hundreds of kilometres from the leak site to the Texas shore, or had fallen from ships taking part in the clean-up operation.

Gulf oil leak tar balls hit Texas

5 July

BP says the oil spill response has cost the company $3.12bn (£2bn), including the cost of containing the spill and cleaning up the oil, and the cost of drilling relief wells. The figure also includes $147m paid out in compensation to some of those affected by the spill.

BP oil spill costs pass $3bn mark

22 June

 Many fishermen put out of work by the oil spill have taken jobs in the clean-up effort

A federal judge blocks the Obama administration’s six-month moratorium on deepwater oil drilling in the Gulf of Mexico, saying the ban cannot be justified.

The administration quickly issues another moratorium with revised terms.

Meanwhile, BP hands day-to-day control of the response to Bob Dudley, replacing Chief Executive Tony Hayward, who had been widely criticised for his insensitive remarks on the spill.

US Gulf oil drilling ban blocked

18 June

BP chief executive Tony Hayward receives a tongue-lashing at a hearing in the US Congress.

Henry Waxman, chairman of the House Committee on Energy and Commerce, says BP’s “complacency” before the 20 April rig explosion was “astonishing”.

Congress turns scorn on BP chief

17 June

BP announces it will place $20bn in a fund to compensate victims of the oil spill and says it will not pay a shareholder dividend this year.

15 June

President Obama addresses the nation from the Oval Office, vowing, “We will make BP pay for the damage their company has caused.”

Oil spill: Obama to ‘make BP pay’

14 June

President Obama makes a fourth trip to the gulf.

12 June

Responding to complaints in the British media of an anti-British tone to his remarks, President Barack Obama tells UK Prime Minister David Cameron that his criticism of BP has nothing to do with national identity.

Obama defends US criticism of BP

10 June

The US Geological Survey estimates the oil flow at as many as 40,000 barrels per day before a cap was put on the well on 3 June. BP announces it is collecting 15,800 barrels per day from the well.

BP spill ‘double early estimates’

Q&A: Scale of BP oil spill

8 June

 Skimmers, including the giant “A Whale”, are cleaning oil from the surface

Adm Thad Allen, the commander of the US response, says clean-up of the oil-stricken Gulf could take years.

Meanwhile, President Obama says he has been consulting with experts so he can learn “whose ass to kick” in the matter.

The US government says underwater oil plumes have travelled as far as 40 miles from the site of the leaking well.

US oil clean-up ‘will take years’

Underwater oil plumes ‘spreading’

4 June

BP places a cap, called the “lower marine riser package”, atop the leaking wellhead. The cap allows the company to pipe much of the oil and gas leaking from the well to ships on the surface.

President Obama takes a third trip to the region.

BP begins to funnel off oil spill

2 June

The US announces a criminal inquiry into the BP oil spill.

US begins criminal probe of spill

30 May

Carol Browner, President Barack Obama’s adviser on energy policy, says the spill is the worst environmental disaster in US history, worse even than the 1989 Exxon Valdez spill in Alaska.

Spill ‘is worst US eco-disaster’

28 May

Obama visits the Gulf Coast again and declares “the buck stops with me”.

26 May

BP prepares to plug the leaking well with heavy drilling mud, a procedure called a “top kill”. The attempt is declared a failure three days later.

What is a ‘top kill’?

19 May

Oceanographers say oil from the leak has entered an ocean current – the “loop current” – that could carry it towards Florida and potentially up the US east coast.

Gulf oil ‘reaches major current’

14 May

 Pelicans are among the wildlife harmed by the oil

Researchers who have analysed underwater video from the leak site estimate as many as 70,000 barrels of oil are leaking into the Gulf per day, with a margin of error of plus or minus 20%, significantly higher than earlier estimates.

BP tries to thread a tube into the broken wellhead in an effort to collect some of the leaking oil in surface ships.

Meanwhile, President Obama condemns the “ridiculous spectacle” of the companies trading blame while oil spews from the well.

Fresh BP effort to stop oil leak

11 May

At a series of congressional hearings, BP, Transocean and Halliburton, the three companies involved in the Deepwater Horizon drilling operations, all blame each other for the disaster.

10 May

BP officials weigh shoving debris, including golf balls and rubber tyres, into the leaking wellhead, a manoeuvre known as the “junk shot”. They also ready a “top hat” – a metal dome – to be placed over the leak.

Meanwhile, BP reveals the oil spill has cost the company $350m (£233m) so far.

BP ‘may stem oil with golf balls’

8 May

BP’s effort to place a giant metal box atop the leaking well to contain the spill fails when ice crystals accumulate inside the box and engineers are forced to remove it.

Meanwhile, officials revise the estimate of the leak’s rate upward to 5,000 barrels per day.

Setback in US oil containment bid

2 May

President Obama makes his first trip to the Gulf Coast and says BP is responsible for the leak and for paying for its clean-up.

“We’re dealing with a massive and potentially unprecedented environmental disaster,” he says.

“The oil that is still leaking from the well could seriously damage the economy and the environment of our Gulf states. And it could extend for a long time. It could jeopardise the livelihoods of thousands of Americans who call this place home.”

President Obama said he would ‘spare no effort’ in responding to the crisis

Obama’s sombre oil leak prognosis

30 April

Oil from the leaking well begins washing ashore in Louisiana. Soon fragile coastal wetlands are inundated with thick, brown mud.

President Barack Obama’s administration bans oil drilling in new areas off the US coast pending investigations into the cause of the BP spill. Before the spill, Mr Obama had said he would allow new offshore drilling.

Oil ‘reaches’ coast in US spill

29 April

The US Coast Guard sets fire to patches of spilled oil in an effort to prevent the slick from reaching the vulnerable Louisiana coastal wetlands.

President Barack Obama pledges “every single available resource”, including the military, to help in the response effort.

US sets fire to oil slick in Gulf

28 April

The US Coast Guard warns the oil leak could become the worst oil spill in US history.

Growing concerns over US oil leak

26 April

In a reverse, officials reveal the well is leaking an estimated 1,000 barrels of oil per day and warn of environmental disaster.

Meanwhile, BP sends undersea robots to the wellhead in an unsuccessful effort to activate the blowout preventer, a piece of heavy kit mounted on top of the well to stem the flow of oil.

Environmental fears over US spill

23 April

The Coast Guard says it had no indication that oil was leaking from the well 5,000ft below the surface of the Gulf.

US fears ease over oil rig spill

22 April

The Deepwater Horizon sinks to the bottom of the Gulf after burning for 36 hours, raising concerns of a catastrophic oil spill.

A Coast Guard official says the Macondo well, which the rig had been drilling, could be releasing up to 8,000 barrels of oil per day.

20 April

An explosion aboard the Deepwater Horizon drilling rig in the Gulf of Mexico, 52 miles (84km) south-east of Venice, Louisiana, kills 11 workers. Operator Transocean, under contract for BP, says it had no warning of trouble ahead of the blast.

The rig was drilling in about 5,000ft (1,525m) of water, pushing the boundaries of deepwater drilling technology.

2010

Julian Assange Released On Bail

Click to view large
Download this gallery (ZIP, undefined KB)

WikiLeaks founder Julian Assange has been released after being granted bail at the High Court. He spoke outside Westminster Magistrates' Court after being let out, following an unsuccessful appeal against the decision.

"It's great to smell the fresh air of London again," he said.

"Thank you to all the people around the world who had faith in me and have supported my team while I have been away."

He also thanked the British justice system and members of the press who had not been "taken in", adding he would "continue my work and continue to protest my innocence".

The Australian is wanted for questioning over alleged sex offences committed in Stockholm while he was visiting the city in August.

Judge Mr Justice Ouseley rejected arguments that Assange was a flight risk and renewed bail, pending moves to extradite him to Sweden.

The country's director of prosecutions said the British decision "does not change the state of the case itself".

The Crown Prosecution Service issued a statement in response to claims it had been behind the move to appeal against Assange's bail.

It said: "The CPS acts as agents for the Swedish government in the case concerning Mr Assange.

"The Swedish Director of Prosecutions this morning confirmed she fully supported the appeal."

Sky News' foreign affairs editor Tim Marshall said: "CPS clearly felt they had to counter speculation that they had taken it on themselves.

"The statement fails to address who it really was that took the decision to oppose bail."

Assange's lawyer told reporters his team were "utterly delighted" at the result, adding that his client was the victim of a "continued vendetta".

Mark Stephens also said the £240,000 bail amount set by the magistrates' court had been raised.

"We are going through the formalities, preparing sureties to go to police stations, arranging for the transfer of funds to the magistrates' court, so that the security's there," he said.

"I'm pleased to report all the money came through. All his supporters kept their promises, the honourable people that they are.

"There are so many twists and turns in this case, it is impossible to say that this is the end of the line."

It is understood the Australian may have to wear an electronic tag as part of his bail conditions and report to police daily.

He will be staying at the Suffolk manor home of Vaughan Smith, who owns London's Frontline Club.

Assange's mother Christine told reporters she was "very, very happy" at the judge's decision.

"I can't wait to see my son and to hold him close," she said.

"I had faith in the British justice system to do the right thing, and that faith has been confirmed."

Swedish officials had told the court they feared Assange would abscond if he was granted bail because he has no ties in the UK.

They said the WikiLeaks founder has lived a "nomadic lifestyle" and those offering to provide sureties had not known him long.

Assange's lawyers argued the Australian has no access to funds and the suggestion that his supporters would assist him in fleeing was "purely hypothetical".

While the judge remarked the motivation to support could turn into a motivation to assist, he rejected the Swedish submission.

Meanwhile, a pro-WikiLeaks hacker has told Sky News an internet insurgent group will keep attacking those companies who target the whistleblowing website.

Assange's arrest followed the release by his website of thousands of private US diplomatic cables.

Balozi HabariLeo Awaahidi Msaada Walemavu Wa Ngozi

Mrembo wa Ilala 2010 ambaye pia ni Balozi wa gazeti la HABARILEO, Bahati Chando (wa pili kulia) na mgeni wa heshima Diwani wa Kata ya Jangwani, Dar es Salaam Bi Aisha Surur (wa sita kulia mwenye hijabu) pamoja na wageni mbalimbali aliofuatana nao wakipamba mti wa Krismasi na watoto wa Kituo cha Loveness ikiwa ni ishara ya kusherehekea nao kwenye kituo hicho. (Picha na Fadhili Akida).
Download this gallery (ZIP, undefined KB)

Akizungumza wakati wa hafla ya kula chakula cha mchana na kufurahi pamoja na watoto wa kituo hicho kilichopo Kata ya Kipawa, Ilala jana, Chando alisema atafanya kila awezalo ikiwemo kutafuta wafadhili ili kusaidia kituo hicho kilichoonesha moyo wa kusaidia watoto hao walio kwenye mazingira magumu.

"Mimi kama mwanajamii nimeguswa na changamoto hii kwa kituo hiki na naahidi nitafanya kila niwezalo kulishughulikia," alisema Chando.

Changamoto nyingine zinazokabili kituo hicho ni ukosefu wa wafadhili wa watoto hao, uwezo wa fedha za kuwalipa walimu na nyinginezo ambazo kwa mujibu wa Mkurugenzi wa kituo hicho, Mataba Mkunga, kimelazimika kutoza fedha kidogo za ada kwa nusu ya watoto ambao hawapo kwenye makundi maalumu ili kukiwezesha kituo kuweza kumudu kuendelea kusaidia jamii.

Mkurugenzi huyo amesifu juhudi za balozi huyo kwa kusema kuwa zimempa ujasiri na moyo wa kuendelea kusaidia watoto hao ambao wanaishi na walezi wenye kipato duni.

"Wakati mwingine huwa natamani kurudi nyuma, lakini kwa moyo mnaonipa wahisani, napata nguvu na kutambua kuwa jukumu la kulea watoto yatima na wasio na uwezo ni letu sote," alisema.

Katika hafla hiyo, Balozi huyo wa HabariLeo alitoa zawadi mbalimbali ikiwemo vifaa mbalimbali vya shule, nguo, vyakula ikiwemo na chakula cha mchana ambavyo alisema ni sehemu ya kufurahi nao katika mwezi huu unaoadhimishwa Sikukuu ya Krismasi na Mwaka Mpya.

President Mahmoud Abbas Attends The Midnight Mass Ceremony In Bethlehem On Christmas Day

Mideast Israel Palestinians Christmas

Palestinian President Mahmoud Abbas, left, attends the midnight Mass ceremony which marks the beginning of Christmas Day at the Church of the Nativity in the West Bank town of Bethlehem early Saturday, Dec. 25, 2010.

Mideast Israel Palestinians Christmas

A nun attends the Christmas midnight Mass at the Church of the Nativity, traditionally believed by the Nativity to be the birthplace of Jesus (Prophet Issa (A.S.), in the West Bank town of Bethlehem early Saturday, Dec. 25, 2010.

Mideast Israel Palestinians Christmas

Latin Patriarch of Jerusalem Fouad Twal, right, chats with Palestinian President Mahmoud Abbas, second left, prior to the midnight Mass ceremony which marks the beginning of Christmas Day at the Church of the Nativity in the West Bank town of Bethlehem early Saturday, Dec. 25, 2010.

The Roman Catholic Church's top clergyman, Latin Patriarch Fouad Twal, issued a conciliatory call for peace between religions during his homily in Bethlehem on Christmas Eve and urged an "intensification" of dialogue with Jews and Muslims.

In the "Urbi et Orbi" (to the city and the world) message, Pope Benedict said the Christmas message of peace and hope was always new, surprising and daring and should spur everyone in the peaceful struggle for justice.

Mini Ice Age: This Winter Set To Be Coldest In 300 Years

 

 

If you thought last week was as cold as you could bear it, brace yourself. Forecasters say the worst is yet to come, and this winter could be the harshest since the Thames froze over more than three centuries ago.

Temperatures for December are the coldest on record, with the average reading close to minus 1c – almost six degrees below normal.

And with forecasters warning that this winter’s ‘mini ice age’ might last until mid-March, this winter could be the worst since 1683-84 when a fair was held on the Thames.

Met Office figures show that the average temperature from December 1, the first day of winter, to December 28 was a bitter minus 0.8c (30.5f).

This equals the record December low  of 1890.

But, with the mercury traditionally at its lowest in January and February, and more bracing weather on the way, this winter could bring the biggest freeze in 327 years.

Forecaster Brian Gaze of The Weather Outlook said: ‘It’s very unusual to have a sub-zero month – the last one at any time of year was February 1986.

‘Dense cold air is just north of Britain and will never be far away. Once it is in place, it can stay for months.’

‘January and February are expected to be significantly colder than average, with further snow for most of the country, and it will be no surprise at all if this persists until mid-March.'

Forecaster Ian Michael Waite said: ‘We expect January to be colder than average – there’s no way we’re moving out of this mini ice age any time soon.’

During 1683-84, the coldest winter on record, average temperatures of minus 1.17c (31.7f) between December and February saw the frozen Thames turn into a winter wonderland of puppet shows, food stalls, horse races and ice bowling.

John Evelyn, a contemporary of Samuel Pepys wrote of the frost fair: ‘Coaches plied from Westminster to the Temple, as in the streets; sleds, sliding with skates, bull-baiting, horse and coach races, puppet plays and interludes, cooks, tippling and other lewd places, so that it seemed to be a bacchanalian triumph, or carnival on the water.’

The figures come from the Central England Temperature record, which contains data for an area enclosed by London, Bristol and Manchester from 1659 to the present day.

This bitter end to this year was the result of an unusually large area of high pressure squatting over Greenland – combined with low pressure over the UK.

Normally, westerly winds from the Atlantic keep the British Isles mild during the winter.  But a zone of high pressure in the North Atlantic blocked the normal westerlies, sending our mild winter weather to Iceland and allowing a slab of cold Arctic air to flow south over Britain, bringing sub-zero temperatures, ice and snow.

Met Office spokesman Dave Britton said: ‘What has been quite unprecedented has been the prolonged nature of the cold.

‘We have had some colder spells in December but what has been quite noticeable about this one is quite how prolonged it was and the amount of snow we had.’

With milder weather forecast for the next few days, we still have some way to go to beat the coldest month on record. In January 1795, temperatures averaged just minus 3.1c (26.4f).

New figures reveal that a record number of people were admitted to hospital after being injured in the snow and ice last winter.

Some 18,570 admissions were recorded from April 2009 to March 2010, with fractures and other injuries caused by falls rising by 143 per cent on the previous year. On two days – February 2 and 3 – there were almost 1,000 admissions.

Peter Kay, president of the British Orthopaedic Association, said this winter’s figures were likely to be much worse.

‘People heed advice not to go out for a while, especially old people if they can rely on family and friends. But eventually they have to get out to the shops and appointments.’

Nafasi Za Kazi Kwa Waliopitia JKT Au Mgambo

KAMPUNI KUBWA YA ULINZI ZANZIBAR INATANGAZA NAFASI KADHAA ZA KAZI YA ULINZI.

SIFA ZA MWOMBAJI
1. Awe Mtanzania mwenye cheti cha kuzaliwa au affidavit.
2. Awe na elimu ya msingi au sekondari.
3. Awe amepitia mafunzo ya JKT au Mgambo.
4. Awe na umri baina ya miaka 23 hadi 35
5. Urefu zaidi ya futi 5 itkuwa nzuri zaidi.

Kwa nafasi za Supervisors, mwombaji atatakiwa awe na uwezo wa kuandika na kuzungumza kiingereza pamoja na sifa hizo hapo juu.

SEHEMU YA KUFANYIA KAZI ITAKUWA ZANZIBAR TU.
Mwombaji atatakiwa kuwa na makazi kwa muda wa wiki 3 za mafunzo na baada ya hapo anaweza kubahatika kupata makazi bure.

Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0767 237 168

Tafadhali mwambie mwenzio habari hizi

Waziri Nahodha Aikuna BASATA

Shamsi-nahoza

Na Mwandishi wetu

BARAZA la Sanaa la Taifa (BASATA) limeguswa na kauli ya Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshiwa Shamsi Vuai Nahodha ya kuzitaka idara za Serikali kutumia sanaa katika kutoa elimu kwa Umma.

Akizungumza Ofisini kwake leo, Katibu Mtendaji wa BASATA, Ghonche Materego alisema, kauli hiyo inaonyesha wazi kwamba Waziri Nahodha anatambua umuhimu wa sanaa katika kufikisha ujumbe kwa jamii na kwamba BASATA inamuunga mkono na kumpongeza sana kwa kuwa na mtazamo huo chanya kuhusu sanaa.

Waziri Nahodha hivi karibuni, alitoa agizo kwa idara za serikali kutumia sanaa kama njia ya kuelimisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayowahusu wananchi ili ujumbe uweze kuwafikia wananchi wengi hasa kwa kuwa wananchi wanapenda sana kuangalia vipindi vya sanaa kuliko vipindi vingine.

Kwa kauli hiyo ya Nahodha, Ghonche amesema ni kauli inayofaa kuungwa mkono si kwa sababu amezungumzia masuala ya sanaa bali ni kwa sababu ameona umuhimu wa kutumia mbinu inayokubalika na kuaminiwa katika kufikisha ujumbe.

"Sanaa ni chombo chenye nguvu katika kufikisha ujumbe na inafahamika hivyo, sisi kama wadau wa masuala ya sanaa tunamshukuru sana Waziri Nahodha kwa kuliona hilo na kutoa wito kwa idara za Wizara yake kutumia sanaa katika kuwaelimisha wananchi juu ya masuala mbalimbali, kwa kweli tumefarijika sana kuona mtu ambaye si mwana sanaa anatambua hilo na kulisema hadharani," alisema Ghonche.

Amesema pamoja na kauli hiyo ya Waziri Nahodha ni vyema idara na asasi zingine zinazotaka kutumia sanaa katika kuelimisha jamii zikawatumia wasanii waliosajiliwa na BASATA na wenye vibali badala ya kutumia tu wasanii wasiotambuliwa.

"Katika kutekeleza hili ni vyema wakatumika wasanii ambao wamesajiliwa na wanatumbuliwa na BASATA ili kuepusha ubabaishaji," alisema Ghonche.

Gumbo Aitwa Kuziba Pengo La Henry

Machupa

Mshambuliaji wa timu ya Taifa ya Tanzania Taifa Stars Mrisho Ngassa akichuana na Athuman Machupa wakati wa mazoezi ya timu hiyo janakwenye Uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam.

Na Sosthenes Nyoni
BENCHI la ufundi la timu ya taifa ya Tanzania,Taifa Stars limemwondoa kikosini kiungo Henry Joseph na kumwita kwa mara ya kwanza nyota wa Simba,  Rashid Gumbo kuziba nafasi yake.

Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam jana, Kaimu katibu Mkuu wa Shirikisho la Soka Tanzania (TFF), Sunday Kayuni alisema kiungo wa Kongsvinger ya Sweden, Henry Joseph  ameondolewa katika kikosi hicho baada ya kutoa taarifa ya kuwa na matatizo ya kifamilia nyumbani kwao Mwanza.

“Kwa ujumla timu inaendelea vizuri na wachezaji karibu wote wameisharipoti,”alisema Kayuni.

“Isipokuwa kuna mabadiliko kidogo katika kikosi nayo ni kwamba nimepokea taarifa kutoka benchi la ufundi kuhusiana na kuondolewa kwa Henry Joseph ambaye ana matatizo ya kifamilia na nafasi yake sasa itachukuliwa na Rashid Gumbo,” alisema Kayuni.

Alisema baada ya kupokea taarifa hizo benchi la ufundi lilifikia uamuzi wa kumwondoa katika kikosi hicho ili kumpa muda zaidi wa kutatua matatizo yake na kupendekeza kuitwa kwa kiungo chipukizi wa Simba, Gumbo aliyefunga mabao 5 msimu huu kwenye Ligi Kuu.

Gumbo ambaye aliisaidia Simba kumaliza mzunguko wa kwanza wakiwa vinara kwa kutoa pasi zote za mwisho kwenye ushindi wao dhidi ya Majimaji, alipoulizwa juu ya mtazamo wake baada ya kuitwa kwenye kikosi cha Taifa Stars alisema,

“‘Kuitwa kwenye timu ya Taifa kuna mambo mengi sana yanaangaliwa na pia kocha ni binadamu mwenye utashi wake, mtazamo, mbinu, upenzi na mitazamo yake pia.

“Hivi vyote vinapaswa kuheshimiwa katika utezi wa mchezaji, kuna watu enzi za Marcio Maximo walikuwa hawakosi Stars, lakini,  leo hii hawapo tena,ninachosema tumpe muda kocha najua ipo siku ataniona na kukubali uwezo wangu basi ataniita tu.”

Akizungumzia uteuzi wake jana Gumbo ambaye hadi Mwananchi inawasiliana naye alikuwa bado hajapata taarifa rasmi alisema,

“Namshukuru Mungu kwa sababu hakuna mchezaji asiyependa kuichezea nchi yake, nafikiri nahitaji kutumia michezo hii kwa ajili ya kujitangaza kimataifa Mungu akipenda na mimi nitapata timu ya kucheza nje ya nchi.

“Kila mchezaji hapa Tanzania anatamani kucheza soka ya kulipwa najua nikicheza vizuri na kuonyesha uwezo wangu wote nitafungua milango yangu.

“Mchezaji wa kulipwa ni mvumilivu na anajua nini anachotakiwa kufanya uwanjani kwani anajua maisha yake yanategemea mpira hivyo asipojituma atapoteza ulaji wake, lakini sisi wa ridhaa hatupo hivyo kabisa labda kwa sababu ya malipo kidogo na kutoheshimika.”

Aidha Kiungo huyo wa zamani timu ya African Lyon alisisitiza ushirikiano miongoni mwa wachezaji wa timu hiyo ili waweze kufikia matarajio ya Watanzania.

West Yorkshire Police List ‘Ridiculous’ 999 Calls

Police in West Yorkshire have revealed a list of "ridiculous" 999 calls which they say put lives at risk by diverting resources away from real emergencies.

One person dialled 999 to report a packet of rice missing from a cupboard while another called for advice about a snoring dog.

And one woman from West Yorkshire decided she needed police help when a black cat got into her house.

A police spokesman said: "These calls are so ridiculous it's astonishing."

The woman with the cat in her house spent almost two minutes telling a 999 operator she needed police assistance.

'Life or death'

Emergency operators in the county have also taken calls about a broken freezer and a dead pigeon in a garden.

Ch Insp Michael Quirk, of West Yorkshire Police's communications division, said: "Each call often takes minutes to deal with as our staff have to clarify the situation.

"It might not sound like much but if someone is trying to get through to report a genuine life or death emergency then a minute is a very long time to wait.

"I cannot stress enough that the 999 number is for emergencies only."

'Silly calls'

He said that was defined as a situation where there was likely to be danger to life, the use of or immediate threat of violence, serious injury to a person or serious damage to property.

Mr Quirk said: "Typically we receive over 1,000 calls a day to the 999 number and our operatives have to deal with each one accordingly.

"Demand for our services often increases when we have issues such as the recent heavy snowfall to contend with.

"With more snow forecast, and the festive season to deal with, it is more important than ever that we are able to deal with emergencies as quickly as possible and not have our time taken up with silly calls."

'999 Calls' on Youtube, to deter unnecesary emergency calls!