SHERIA ZA NDOA ZA UTOTONI NA MIMBA ZA MASHULENI

Ningependa kuandika machache juu ya mada ya mimba inayoitwa mimba ya utotoni na ndoa za utotoni.

Kwanza kabisa, anayechukua mimba huyo hana utoto. Halafu pili, nawapongeza waheshimiwa Salma Kikwete, Mwigulu Nchemba na Ali Kesi (2017) kwa kuweka mguu chini kwa msimamo wao na ni msimamo wa Watanzani wengi wa kutetea mila na utamaduni wa taifa kwa mustakbal wa watoto wetu wote wa kike na wa kiume na kuwa mfano bora katika familia zao, taifa lao na kwa vizazi vijavyo vya taifa letu. Utamaduni ambao misingi yake siyo ya kuonekana kwa baadhi ya watu wachache na mienendo yao, bali ni misingi ya maandishi matakatifu ambayo yamechukua kina kipana katika sehemu kubwa ya maisha ya kila siku ya Watanzania, ambayo yanatokana na utamaduni, mila na desturi, na dini zetu mbili, Uislamu na Ukristo.

Utamaduni wa watu wa Tanzania na dini za watu wa Tanzania haubadilishwi na matangazo ya TV au picha za mitandaoni zenye ajenda za siri za baadhi ya watu wachache ambazo ni kinyume na maadili ya Tanzania. Mara nyingi, miti ya jana ya asili haikatwi, bali mbegu zilizopandwa leo zinaweza kufukuliwa na zikateketezwa kama ni mbovu na kama hazifai. Ni kazi ya idara ya Utamaduni na TCRA kupiga vita mitandao na matangazo yenye kuathiri tamaduni zetu.

Vilevile, nampongeza Waziri wa sheria, Mheshimiwa Palamagamba Kabudi na Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa George Masaju kwa kutambua kwamba hoja za kitamaduni, kidini na za kimila ni hoja ambazo ‘very sensitive’  katika taifa letu.

Bila ya shaka, sheria hizi za ndoa za utotoni zilizowekwa kwenye katiba yetu na wazee wetu wakati ule, wazee walio na hekima akiwamo baba wa taifa Mwalimu Nyerere, ni sheria zenye hekima pana sana ambazo zimetulinda na kutuweka kwenye hali ya amani kwa muda mrefu na ni sheria za kuheshimiwa sana na zina maana kubwa sana. Nawashangaa sana kusikia watu wanaosema kwa vishawishi kwamba sheria hizo zimepitwa na wakati. Jibu ni kwamba, binadamu kama ‘binadamu’ yule wa miaka ya 60 na binadamu wa karne ya 21 na hata karne zijazo hawana tofauti, kilichobadilika ni nyakati na mazingira tu yaliyotuzunguka kutokana na teknolojia na utandawazi, lakini binadamu na roho yake na athari zinazotarajiwa kuathiri roho ya mwanadamu kwa yale ya siri au yaliyodhahiri hazijabadilika katika maumbile ya mwanadamu. Tutaathirika tu.

Kwahivyo basi, kwa kuwa misingi ya watu wetu imesimama kwenye dini, utamaduni, mila na desturi, waheshimiwa wanaotuwakilisha sisi masikini, wana dhamana kubwa sana kwa kulinda maslahi ya nchi ya hapa duniani na hata kwenye maisha ya milele kesho akhera. Hawa Watanzania wanawategemea nyinyi kulinda nchi yao, rasilimali zao, utamaduni wao na dini zao. Mkitetereka nyinyi na viongozi wengine wa jamii kwa vishawishi vya nje ya mipaka ya nchi yetu, utamaduni wa taifa utapotea na mtakuwa hamjawafanyia uadilifu vizazi vijavyo ambavyo ndiyo watakao kuwa watoto wetu sote na wajukuu wetu sote. Hatima yake ni mbaya sana.

Twende moja kwa moja kwenye mada. Sheria inazuia watoto wasiolewe mpaka miaka 18 au zaidi. Wakati huo huo, watoto wanapewa mimba wakiwa mashuleni kwa vishawishi vilivyowazunguka na ushawishi wa ubaleghe wao na matakwa yao ya kimwili, halafu baada ya kupata mimba tunamtaka tena aendelee kusoma. Ni nini athari yake? Hapa kuna athari kubwa mbili na pengine zaidi ya mbili:

  1. Baada ya mtoto kupata mimba halafu tukamtaka (au tukamlazimisha) tena aendelee kusoma, wanafunzi wengine wa kike na wa kiume wataliona hili ni jambo la kawaida kwa mtoto wa kike, ambavyo sivyo na wala si jambo la kawaida katika jamii wala katika dini.
  2. Halafu baada ya mtoto wa kike kupata mimba, mtoto wa kiume anaenda jela miaka 30, ambaye kwa dini ya Kiislamu, kwa mfano, mwanamme ndiye anayeruhusiwa kuowa mpaka wanawake wanne (kwa sheria maalum ya Kiislamu) kusitiriana kwa hali zote za kibinadamu. Lakini badala yake, mwanamme ndiye anayepewa adhabu kubwa wakati ashki ni ya wote. Naunga mkono maneno ya Mheshimiwa Nchemba (2017) alivyosema, “Hatuwezi tukaipa dhambi jina zuri na baadaye tukaitukuza. Dhambi ni dhambi, itabakia kuwa dhambi.”

Nataraji tumepata picha ya jinsi ya mustakbali wa taifa utakavyokuwa kijamii ukiangalia na changamoto za utandawazi. Nashauri sheria zinazogusa mambo ya kijamii zisiguswe kwenye katiba yetu kwa faida yetu sote. Leo upo afuweni, mjukuu wako anaweza kuja kuwa gengeni.

Nawapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa kazi kubwa wanayoifanya katika jamii na michango yao ya kuleta changamoto kwenye bunge tukufu. Tofauti zenu siyo uadui, bali ni kheri kwenu.

Samahani kama nimekosea.

Ndugu yenu,

Saleh Jaber

30/05/2017

 

MAREJEO:

Kabudi, P. (2017) Dodoma, Tanzania:

https://www.youtube.com/watch?v=YLSU-Xt8W04&feature=youtu.be

Kikwete, S. (2017) Dodoma, Tanzania:

https://www.youtube.com/watch?v=Nk5_D3LDdhE

Masaju, G. (2017) Dodoma, Tanzania:

https://www.youtube.com/watch?v=fa1u5av-FVE&t=4s

Nchemba, M. (2017) Dodoma, Tanzania:

https://www.youtube.com/watch?v=PpWBUx_zDts

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s