MHESHIMIWA RAIS JOHN POMBE MAGUFULI AFUNGUA DARAJA LA FURAHISHA NA VIWANDA MBALIMBALI KATIKA ZIARA YAKE YA KIKAZI, JIJINI MWANZA

 • Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli amefungua rasmi daraja la Furahisha na azindua viwanda mbalimbali vilivyopo jijini Mwanza katika ziara yake ya kikazi

 • Katika moja ya hotuba zake, Mheshimiwa Rais amemshukuru Mwenyezi Mungu na awashukuru wakazi wa Mwanza kwa kumuamini na kumchagua kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

 • Mara baada ya shukran hizo, baraka za mvua fupi zilipita katika hadhara hiyo na mheshimiwa rais akawauliza wananchi kuwataka ushauri kama aendelee na mkutano huo au aghairi kwa kutaka ridhaa zao kumsikiliza huku wakiwa mvuani; lakini kwa kishindo kikubwa wananchi waliitika aendelee na hotuba yake na kumpa baraka zote pamoja na mvua ikinyesha

 • Awahakikishia wana Mwanza na Watanzania kwamba ameyaona mabango yao na amezisikia kero zao vizuri, na ataelekea Bukoba na Uganda katika kuweka jiwe la msingi la bomba la mafuta la kutoka Hoima hadi Tanga

 • Awaelezea wana Mwanza jinsi Mwanza ilivyokuwa na utajiri wa viwanda, kwa mfano, kilipokuwa kiwanda cha Mwatex, kiwanda cha pamba, kiwanda cha ngozi na mambo mengineyo ya maendeleo yaliyokuwepo ambayo hivi sasa hayapo

 • Awasihi wananchi wa rika zote waangalie wanapotoka na wajiulize maswali ya maendeleo yao na ya nchi yao

 • Ahimiza kujengwa viwanda ili vitoe ajira kwa wananchi na serikali kukusanya kodi yake ya mapato

 • Ampongeza Mheshimiwa John Mongellah kwa kufuata dira ya rais ya ujenzi wa viwanda jijini Mwanza

 • Ahoji iweje Tanzania iweze kuzalisha pamba halafu wananchi wake wavae mitumba; afafanua kwamba isitafsiriwe vibaya na hamaanishi kuwa mitumba isiuzwe, lakini ataka viwanda vya ndani viweze kuzalisha nguo za bei ya chini ili wananchi wawe na uchaguzi wa nguo mpya badala ya nguo za mitumba

 • Awataka Watanzania waendelee kumuunga mkono katika ujenzi wa viwanda ili kila Mtanzania afaidike na mazao ya Tanzania ya viwanda na serikali ipate kodi yake

 • Aitaka Mwanza na Tanzania nzima iwe ya viwanda kutoa ajira. Akatoa mfano mkoa wa Pwani hivi sasa in viwanda 371 vikiwemo 89 viwanda vikubwa. Amtaka Mheshimiwa Mongellah kuendelea na juhudi za ujenzi wa viwanda jijini Mwanza

 • Ampongeza Mheshimiwa Charles Mwijage kwa kutekeleza maelekezo ya viwanda vilivyokuwa vimesuasua kuwapa watu wengine kuviendeleza badala ya kukaa bila ya kuzalisha. Akaongeza kwa kusema, amewataka wenye viwanda ambao wamehodhi  viwanda bila ya kuviendeleza, kuviachia ili vipate kuendelezwa na wawekezaji wengine kwa mustakbali wa taifa

 • Aendelea kusisitiza Tanzania ni nchi tajiri na haikutakiwa kuwepo hapa ilipo

 • Akana vikali ufisadi na awaomba Watanzania waendelee kumuombea katika kupigana kutoka kwenye umaskini na kuelekea kwenye uchumi wa kati

 • Aelezea faida za utoaji elimu bure kwa watoto wa Tanzania ili waje kuwa na elimu ya kuitetea na kuilinda nchi yao

 • Aelezea miundombinu na mipango ya serikali kuelekea Tanzania mpya, Tanzania ya viwanda kwa kuzalisha umeme wa uhakika nchi nzima kwa kutumia pesa za mapato ya ndani

 • Asema mikakati yote hii ni kwa manufaa ya Watanzania wote wa hali ya chini na matajiri

 • Aelezea vipaumbele vya serikali katika kuleta maendeleo na atangaza miundombinu mipya na upanuzi wa uwanja wa ndege wa Mwanza kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa ili upate kuchochea utalii na maendeleo kwa ujumla na athibitisha ahadi yake ya ujenzi wa meli ya ziwa Victoria

 • Katika kuchukua hatua hizi, awaomba wananchi wa Tanzania wavumilie katika kipindi hichi cha mabidiliko ya Tanzania mpya

 • Aelimisha kwamba kuwa na vyama tofauti siyo ugomvi, bali ni kuleta maendeleo hasa kwa wale wanaotambua maendeleo ya nchi

 • Amtaka Mheshimiwa Charles Mwijage kutenga pesa za kuwapa vijana kuwawezesha kujikwamua kiuchumi

 • Awataka wakuu wa mikoa kuwatafutia wafanyabiashara wadogo wadogo maeneo yenye miundombinu mizuri ya kufanya kazi zao za kupata riziki zao. Ajielezea kuwa habagui wafanyabiashara wadogo au wafanyabiashara wakubwa muhimu walipe kodi

 • Awataka viongozi kushirikiana na kuwa na umoja na mshikamano katika kuleta maendeleo ya wananchi

 • Aendelea kusisitiza viongozi wote kwenye ngazi zote kusimamia na kutatua kero za wananchi

 • Afanya makubwa kwenye hadhara hiyo baada ya kusikiliza kilio cha mama mjane hadharani aliyekuwa na matatizo ya muda wa miaka 9 kwa madai ya kusumbuliwa na kiwanja chake. Mheshimiwa rais alimtaka Mkurugenzi, Mkuu wa Mkoa na Naibu Waziri wa Ardhi kusimamia tatizo la huyo mama mjane na kupelekewa matokeo yake, na mheshimiwa rais akajitolea sadaka ya pesa kumpatia mama huyo. “Ahsante rais wa wanyonge, ahsante rais wa wanyonge”, mama huyo aliondoka akiyasema hayo

 • Awasihi wavuvi waache kutumia uvuvi haramu

 • Awaambia wana Mwanza wa vyama vyote vya siasa bila ya ubaguzi kuwa anawapenda na akawaomba washikamane katika kujenga Tanzania mpya

 • Awaahidi Watanzania kuwa siku zote atasimama kwa maslahi ya taifa

 • Mwisho, akampa fursa Mama Janeth Magufuli kuwasalimia wana Mwanza, na rais akawashukuru wana Mwanza wote kwa ukaribisho mzuri na akamaliza kwa kuiombea Mwanza, Tanzania na watu wake

 

Advertisements