MHESHIMIWA ADELARDUS KILANGI AFAFANUA SINTOFAHAMU YA PESA ZA ‘EXPORT LEVY’ YA KOROSHO, AELEZEA UBADHIRIFU WA PESA ULIOFANYIKA KWENYE BODI YA KOROSHO YA ZAMANI, AELEZEA MAPUNGUFU YALIYOBAINIKA YA SHERIA YA BODI YA KOROSHO BAADA YA SHERIA YA MWAKA 2009 KUPITISHWA, AMBAYO BAADAYE BODI YA KOROSHO HAIKUKAMILISHA MCHAKATO WA MFUKO WA PESA ZA KOROSHO KWA KUPITISHA BUNGENI KAMA SHERIA ILIVYOTAKA, AELEZEA KUTOKANA NA MAPUNGUFU HAYO KUTOKAMILISHWA KISHERIA SERIKALI INATUMIA SHERIA ILIYOPO HIVI SASA KIFUNGU CHA 12(1) NA 12(2) CHA MWAKA 2001 YA MFUKO WA PESA ZA UMMA, KWAHIVYO, PESA HIVI SASA ZILIPO KISHERIA HAZIRUHUSIWI KUTOKA KWENYE MFUKO MKUU WA SERIKALI KUTOKANA NA KIFUNGU CHA 13(2) CHA MWAKA 2001 YA MFUKO WA PESA ZA UMMA, NA HATIMAYE PESA HIZO ZITAENDA KWENYE MATUMIZI YA KUWALETEA MAENDELEO WATANZANIA WOTE NCHINI CHINI YA UONGOZI MAHIRI WA AWAMU YA TANO YA MHESHIMIWA RAIS JOHN POMBE MAGUFULI

Advertisements